Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Mesna kan också ges som injektion eller som tabletter.
Mesna skall inte ges i samma dropp som cisplatin/carboplatin eftersom blandningen gulfärgas. Preparaten kan däremot ges i samma kur förutsatt att de ges i separata ingångar eller vid skilda tidpunkter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Behandling med mesna skall pågå lika länge som behandling med oxazafosforiner plus den tid det tar för metaboliterna att nå icke-
toxiska nivåer. (Ifosfamid och Cyklofosfamid).

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Mesna kan blandas i samma dropp som ifosfamid, se FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Rumstemperatur
24 timmar Kallt

Länkar till Fass

Referenser