Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Mesna kan också ges som injektion eller som tabletter.
Mesna skall inte ges i samma dropp som cisplatin/carboplatin eftersom blandningen gulfärgas. Preparaten kan däremot ges i samma kur förutsatt att de ges i separata ingångar eller vid skilda tidpunkter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Behandling med mesna skall pågå lika länge som behandling med oxazafosforiner plus den tid det tar för metaboliterna att nå icke-
toxiska nivåer. (Ifosfamid och Cyklofosfamid).

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Mesna kan blandas i samma dropp som ifosfamid, se FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
12 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Fallrapporter om allvarliga allergiska reaktioner.
Hudtoxicitet
Hudutslag, klåda vanligt. Allvarliga hudreaktioner finns rapporterade.
Gastrointestinal påverkan
Buksmärta, illamående, diarré vanligt. Kräkningar, förstoppning förekommer.
Övrigt
Huvudvärk, trötthet, svimningskänsla vanligt.
Värmevallning vanligt.
Muskel- och ledvärk förekommer.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.7     2024-03-28
  granskad barn

 2. Version: 1.6     2023-10-19
  används för barn

 3. Version: 1.5     2023-04-20
  anafylaxi istället för immunologi

 4. Version: 1.4     2023-04-20
  uppdatering tillagda biverkningstexter.

 5. Version: 1.3     2021-04-06
  Justerat länknamn

 6. Version: 1.2     2021-03-30
  Länk till blandningsdatabas Stabilis inlagd.

 7. Version: 1.1     2020-04-06
  Lagt till under Spädningsvätska: Sätts i samma påse som ovan