Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Mesna kan administreras som intravenös injektion eller infusion. Det kan också ges peroralt.
Mesna skall inte ges i samma dropp som cisplatin/carboplatin eftersom blandningen gulfärgas. Preparaten kan däremot ges i samma kur förutsatt att de ges i separata ingångar eller vid skilda tidpunkter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Behandling med mesna skall pågå lika länge som behandling med oxazafosforiner plus den tid det tar för metaboliterna att nå icke-
toxiska nivåer. (Ifosfamid och Cyklofosfamid).

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Mesna kan också levereras blandad i samma dropp som ifosfamid. Hållbarheten är då längre.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass