Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intraperikardiell

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Enligt studie har endast enstaka patient fått mild leukopeni.
Hjärttoxicitet
Enligt studie var exklusionskriterier: verifierad kardiomyopati, icke behandlad hjärtsvikt och uttalad arytmi. Således saknas kunskap om eventuella biverkningar hos sådana patienter.
Gastrointestinal påverkan
Enligt studie enstaka patient upplevt aptitnedgång under några veckor efter instillation.
Starkt vävnadsretande