Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intraperitoneal

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Länkar till Fass

Referenser

  • Civalleri et al. Intraperitoneal mitoxantrone: a feasibility and pharmacokinetic study. Eur J Surg Oncol. 2002 Mar;28(2):172-9.

  • Link et al. Intraperitoneal chemotherapy with mitoxantrone in malignant ascites. Surg Oncol Clin N Am. 2003 Jul;12(3):865-72, xvi-xvii.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Buksmärta som lokal reaktion förekommer. Bukinfektion/peritonit fåtal fall.
Starkt vävnadsretande

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-04-05
    Lagt till referenser.