Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intraperitoneal

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Buksmärta som lokal reaktion förekommer. Bukinfektion/peritonit fåtal fall.
Starkt vävnadsretande