Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Starkt blåfärgad lösning, kan ge blåfärgning av urin, naglar och hud.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan och blandas väl, hållbarhet enligt FASS.
Sandoz, Danmark, har kompletterat med följande information daterad 2020-06-19. I Natriumklorid 9 mg/mL, koncentration 0,04 mg/mL, i EcoFlac (B.Braun), anges hållbarheten kallt till 28 dygn och 7 dygn i rumstemperatur. I Glukos 50 mg/mL, koncentration 0,12 mg/mL, anges hållbarheten för ViaFlo (Baxter) till 28 dygn kallt och 2 dygn i rumstemperatur. För EcoFlac (B.Braun) anges hållbarheten till 7 dygn kallt och 2 dygn i rumstemperatur.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Kallt
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hjärttoxicitet
Monitorering
Fall av hjärtfunktionsförändringar, inklusive kronisk hjärtinsufficiens och minskning av vänster kammares ejektionsfraktion har rapporterats. Hjärtfunktionen bör övervakas hos patienter som fått kumulativa doser >160 mg/m2.
Starkt vävnadsretande
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, så följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-03-23
    Hållbarheten har kompletterats med information från Sandoz, Danmark.

  2. Version: 1.1     2023-03-20
    Hållbarheterna har uppdaterats enligt FASS.