Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg/ml
Administreringsväg: Intravenös

Länkar till Fass