Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Efter kontroll av urin-ph för alkalisering av urin: 100 ml i samband med Metotrexatkurer.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

50 mg/ml motsvarar 0,6 mmol/ml.

Länkar till Fass