Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Per oral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerad produkt Akynzeo som innehåller netupitant 300 mg och palonosetron 0,5 mg.
Kapseln tas cirka 1 timme före start av antitumoral behandling. Kapseln tas med eller utan mat.
Om dexametason ingår i behandlingen ska dexametason-dosen reduceras med cirka 50 % när det administreras tillsammans med netupitant, palonosetron.
Exponeringen för docetaxel och etoposid ökade 37 respektive 21 % när de administrerades samtidigt som netupitant, palonosetron, se FASS. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationerna dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Förpackning med 1 kapsel.
Netupitant elimineras multiexponentiellt. Skenbar halveringstid hos cancerpatienter 88 timmar. Se FASS.
Palonosetron halveringstid angiven som ungefär 40 timmar (FASS). Viss ackumulering sker vid upprepning av dos inom 3 dygn. 
Små studier har visat möjlighet till upprepade doser varannan dag av kombination Palonosetron och Netupitant utan högre incidens av biverkningar, se referens.

Referenser

  • Eisenberg et al. Palonosetron pharmacokinetics. AOO

    Eisenberg et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of palonosetron in patients receiving highly emetogenic cisplatin-based chemotherapy:a dose-ranging clinical study. Annals of Oncology 15: 330–337, 2004

  • Einhorn et al. Palonosetron multiple-day. SCC

    Einhorn et al. Palonosetron plus dexamethasone for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving multiple-day cisplatin chemotherapy for germ cell cancer. Support Care Cancer (2007) 15:1293–1300

  • di Renzo et al. NEPA multiple doses. BMT

    di Renzo et al. Efficacy and safety of multiple doses of NEPA without dexamethasone in preventing nausea and vomiting induced by multiple-day and high-dose chemotherapy in patients with non-Hodgkin's lymphoma undergoing autologous hematopoietic stem cell transplantation: a phase IIa, multicenter study. Bone Marrow Transplantation (2020) 55:2114–2120

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning förekommer.
Övrigt
Huvudvärk och trötthet förekommer. Sömnstörning har rapporterats.
Interaktionsbenägen substans
Netupitant är måttlig CYP3A4-hämmare. Dexametason, Docetaxel och Etoposid berörs, se ovan alternativt FASS. Samtidig administrering med starka CYP3A4-hämmare ska ske med försiktighet (exempel ketokonazol) och samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare ska undvikas (exempel rifampicin). Samtidig användning av andra serotonerga läkemedel ökar risk för serotonergt syndrom, se FASS.