Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerad produkt Akynzeo som innehåller netupitant 300 mg och palonosetron 0,5 mg.
Kapseln tas cirka 1 timme före start av antitumoral behandling. Kapseln tas med eller utan mat.
Om dexametason ingår i behandlingen ska dexametason-dosen reduceras med cirka 50 % när det administreras tillsammans med netupitant, palonosetron.
Exponeringen för docetaxel och etoposid ökade 37 respektive 21 % när de administrerades samtidigt som netupitant, palonosetron, se FASS. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationerna dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Förpackning med 1 kapsel.
Netupitant elimineras multiexponentiellt. Skenbar halveringstid hos cancerpatienter 88 timmar. Se FASS.
Palonosetron halveringstid angiven som ungefär 40 timmar (FASS). Viss ackumulering sker vid upprepning av dos inom 3 dygn. 
Små studier har visat möjlighet till upprepade doser varannan dag av kombination Palonosetron och Netupitant utan högre incidens av biverkningar, se referens.

Referenser

 • di Renzo et al. NEPA multiple doses. BMT

  di Renzo et al. Efficacy and safety of multiple doses of NEPA without dexamethasone in preventing nausea and vomiting induced by multiple-day and high-dose chemotherapy in patients with non-Hodgkin's lymphoma undergoing autologous hematopoietic stem cell transplantation: a phase IIa, multicenter study. Bone Marrow Transplantation (2020) 55:2114–2120

 • Einhorn et al. Palonosetron multiple-day. SCC

  Einhorn et al. Palonosetron plus dexamethasone for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving multiple-day cisplatin chemotherapy for germ cell cancer. Support Care Cancer (2007) 15:1293–1300

 • Eisenberg et al. Palonosetron pharmacokinetics. AOO

  Eisenberg et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of palonosetron in patients receiving highly emetogenic cisplatin-based chemotherapy:a dose-ranging clinical study. Annals of Oncology 15: 330–337, 2004

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning förekommer.
Övrigt
Paracetamol
Huvudvärk och trötthet förekommer. Sömnstörning har rapporterats.
Hjärttoxicitet
Inga QT-intervallförlängningar har rapporterats, men pga att andra 5 HT3 receptor antagonister haft rapporter om detta, så rekommenderas försiktighet vid användning hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.
Graviditetsvarning
Inga data på människor. Djurstudier har visat fosterskadande effekter.
Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under och upp till en månad efter avslutad behandling.
Interaktionsbenägen substans
Netupitant är en måttlig CYP3A4-hämmare. (Exempel på substanser som berörs är; Dexametason, Docetaxel och Etoposid.) 
Samtidig administrering av kortikosteroider och Aprepitant kan medföra behov av sänkt dos kortikosteroid, se FASS. (Antiemetikagrupp föreslår att dos Betametason ej skall vara >12 mg, då nedbrytningen av kortikosteroid hämmas av Netupitant.)
Samtidig administrering av Docetaxel och Etoposid med Netupitant/Palonosetron kan kräva försiktighet, då koncentrationen av Docetaxel och Etoposid kan öka.

Samtidig administrering med starka CYP3A4-hämmare ska ske med försiktighet, då risk finns för ökad koncentration av Netupitant. (Exempel på stark CYP3A4-hämmare är ketokonazol.)
Samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare ska undvikas, då risk finns för minskad koncentration av Netupitant. (Exempel på stark CYP3A4-inducerare är rifampicin.)
Samtidig användning av andra serotonerga läkemedel ökar risk för serotonergt syndrom, se FASS.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-02-08
  Antiemetikagrupp grav, ökad interaktionstext

 2. Version: 1.4     2021-11-11
  ändrad interaktionstext - ej hittills toxicitetsökning pga kombination

 3. Version: 1.3     2021-01-21
  Uppdaterade texter, synkade till enbart Palonosetron.

 4. Version: 1.2     2021-01-21
  upprepad dosering info och referenser

 5. Version: 1.1     2020-06-17
  Ändring av Dosering i förhållande till måltid, samma betydelse annan formulering.