Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas minst en timme före eller två timmar efter måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Att ta tabletterna vid sänggående kan vara ett sätt att hantera illamående. Vid missad dos tas nästa dos vid nästa ordinarie doseringstillfälle.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi, trombocytopeni och neutropeni mycket vanligt. Se FASS för eventuell dosminskning/uppehåll i behandling.
Enstaka fall av MDS/AML Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi) har rapporterats.
Hypertoni
Hypertoni vanligt. Följ blodtryck och behandla vid behov, eventuell dosreduktion eller uppehåll med Niraparib, se FASS.
Graviditetsvarning
Ska inte användas under graviditet eller till fertila kvinnor som inte accepterar att använda tillförlitliga preventivmedel under behandlingen och en månad efter sista dos av Niraparib. Graviditetstest ska utföras före behandlingsstart.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, förstoppning, kräkningar, buksmärta, diarré, nedsatt aptit och dyspepsia (sura uppstötningar) vanligt. Muntorrhet, uppblåsthet, stomatit förekommer.
Övrigt
Fatigue, asteni vanligt. Sömnlöshet, ångest och depression förekommer. Huvudvärk, yrsel och smakrubbningar förekommer.
Övrigt
Ryggsmärta och ledsmärta vanligt. Muskelvärk förekommer.
Hudtoxicitet
Hudutslag och fotosensitivitet förekommer.
Andningsvägar
Nasofaryngit, andfåddhet och hosta vanligt. Näsblod förekommer.
Infektionsrisk
Urinvägsinfektion och bronkit förekommer.
Hjärttoxicitet
Hjärtklappning.
Levertoxicitet
Förhöjda leverprover vanligt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-10-31
    Korrigerad information om hur man tar tabletterna enligt FASS.

  2. Version: 1.0     2023-02-14
    Regimen fastställdes.