Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Per oral
Maxdos per administrationstillfälle: 32mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges 1-2 timmar före behandling.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid 3,3-5,4 timmar, ökar med ålder.
Enligt FASS: Rekommenderad dos 8 mg före kemoterapi eller strålning, följt av 8 mg x 2 i upp till 5 dagar, uppföljning för att förebygga fördröjd och långvarig emes.
Om högemetogen behandling kan engångsdos 24 mg ges före behandling och efter 24 timmar följas av 8 mg x 2 i upp till fem dagar.
Toxicitet enl FASS: 48 mg gav lindrig intox, i ö se FASS.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning.
Huvudvärk
Paracetamol
Huvudvärk vanligt.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.