Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Om tabletten inte kan sväljas, kan den först lösas upp i 0,5 dl vanligt vatten. Släpp ner tabletten i vattnet, rör om tills tabletten är löst och drick omedelbart. Skölj efter med lite extra vatten som också dricks upp.
Vid ventrikelsond används mindre volym vatten, totalt ca 30 ml, som administreras inom 30 minuter.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Sänkning av Hb, neutrofila och trombocyter mycket vanligt, dock mindre vanligt med grad 3 – 4. Se FASS för eventuell dosminskning/uppehåll i behandling.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Solskydd
Infektionsbehandling/profylax
Utslag inklusive akneliknande utslag, torr hud, klåda, och nagelproblem (exempelvis paronyki/nagelbandsinfektion) mycket vanligt, oftast milda former. Enstaka rapporter om allvarliga hudreaktioner. Behov mjukgörande kräm. Undvik solexponering. Eventuellt behov tetracykliner. Om uttalade besvär eventuellt uppehåll i behandling, dosjustering eller utsättning, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt, oftast mild. Illamående, nedsatt aptit vanligt, oftast mild.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit vanligt, men oftast mild.
Andningsvägar
Interstitiell lungsjukdom förekommer. Plötsliga nya symtom med andnöd, hosta och feber skall utredas. Uppehåll med behandling vid utredning, avsluta vid konstaterad diagnos.
Hjärttoxicitet
Förlängning av QTc finns rapporterat. EKG och elektrolytkontroll hos patienter med hjärtsvikt, elektrolytrubbning eller med annan medicinering som i sig kan förlänga QTc. Eventuell dosminskning, se FASS.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig användning av Osimertinib och starka CYP3A-inducerare (t.ex. fenytoin, rifampicin och karbamazepin) bör undvikas.
Samtidig användning av Osimertinib med måttliga CYP3A4-inducerare (t.ex. bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil) sker med försiktighet eller undvik om möjligt.
Samtidig användning av Osimertinib och Johannesört är kontraindicerad.
Medel som påverkar magsäckens pH kan användas utan restriktioner.
Osimertinib är en hämmare av BCRP, vilket kan förändra effekt av läkemedel som beroende av BCRP, med ökad exponering för det läkemedlet under samtidig användning av Osimertinib. Exempel Rosuvastatin, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-06-01
    hudtoxicitet uppdaterad