Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

250 mikrogram palonosetron ges som en enstaka intravenös bolusdos ungefär 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.
Injektionen skall ta 30 sekunder.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Palonosetron halveringstid angiven som ungefär 40 timmar (FASS). Viss ackumulering sker vid upprepning av dos inom 3 dygn. 
Små studier har visat möjlighet till upprepade doser varannan dag av Palonosetron utan högre incidens av biverkningar, se referens. (Exempel 5 dagars antitumoral regim där Palonosetron given dag 1, 3 och 5.)

Länkar till Fass

Referenser

  • Einhorn et al. Palonosetron multiple-day. SCC

    Einhorn et al. Palonosetron plus dexamethasone for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving multiple-day cisplatin chemotherapy for germ cell cancer. Support Care Cancer (2007) 15:1293–1300

  • Eisenberg et al. Palonosetron pharmacokinetics. AOO

    Eisenberg et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of palonosetron in patients receiving highly emetogenic cisplatin-based chemotherapy:a dose-ranging clinical study. Annals of Oncology 15: 330–337, 2004

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning förekommer. 
CNS påverkan
Paracetamol
Huvudvärk och yrsel förekommer. Dåsighet och sömnstörningar har rapporterats. 
Hjärttoxicitet
Inga QT-intervallförlängningar har rapporterats, men pga att övriga 5 HT3 receptor antagonister haft rapporter om detta, så rekommenderas försiktighet vid användning hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.
Interaktionsbenägen substans
Enstaka rapporter finns om serotonergt syndrom vid samtidig användning av 5HT3-antagonister och SSRI- eller SNRI-preparat.