Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

500 mikrogram palonosetron ges oralt ungefär en timme innan kemoterapin påbörjas.
Kan tas med eller utan föda.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Palonosetron halveringstid angiven som ungefär 40 timmar (FASS). Viss ackumulering sker vid upprepning av dos inom 3 dygn. 
Små studier har visat möjlighet till upprepade doser varannan dag av Palonosetron utan högre incidens av biverkningar, se referens. (Exempel 5 dagars antitumoral regim där Palonosetron given dag 1, 3 och 5.)

Länkar till Fass

Referenser

 • Einhorn et al. Palonosetron multiple-day. SCC

  Einhorn et al. Palonosetron plus dexamethasone for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving multiple-day cisplatin chemotherapy for germ cell cancer. Support Care Cancer (2007) 15:1293–1300

 • Eisenberg et al. Palonosetron pharmacokinetics. AOO

  Eisenberg et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of palonosetron in patients receiving highly emetogenic cisplatin-based chemotherapy:a dose-ranging clinical study. Annals of Oncology 15: 330–337, 2004

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning har rapporterats.
Huvudvärk
Paracetamol
Huvudvärk förekommer. Sömnsvårighet har rapporterats.
Hjärttoxicitet
Inga QT-intervallförlängningar har rapporterats, men pga att övriga 5 HT3 receptor antagonister haft rapporter om detta, så rekommenderas försiktighet vid användning hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.
Graviditetsvarning
Data saknas. Undvik användning vid graviditet. 
Den antitumorala substansen tänkt att ges samtidigt är den dominerande risken för foster, var god se Janusmed.
Interaktionsbenägen substans
Enstaka rapporter finns om serotonergt syndrom vid samtidig användning av 5HT3-antagonsiter och SSRI- eller SNRI-preparat.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2024-02-08
  antiemetikagrupp uppdatering grav tillagd

 2. Version: 1.3     2021-01-21
  Texter ngt uppdaterade och synkade med iv.

 3. Version: 1.2     2021-01-21
  liten text korr

 4. Version: 1.1     2021-01-21
  övrig adm ang multipla doser och referenser