Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Rekommenderad infusionstid för laddningsdos är 60 minuter. Om denna tolereras väl kan infusionstiden vara 30-60 minuter.
Vid behandling där docetaxel ingår ska docetaxel administreras efter pertuzumab. En observationsperiod på 30-60 min rekommenderas innan nästa infusion.
Vid kombination med Trastuzumab ges dessa infusioner i valfri ordning.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Sena eller missade doser:
- om det gått mindre än 6 veckor sedan senaste infusionen, ska ny infusion ges snarast i dosen 420 mg.
- om det gått 6 veckor eller mer sedan senaste infusionen, ges en ny laddningsdos på 840 mg, infusionstid 60 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos dras upp och tillsatts till infusionspåsen. Infusionspåsen vänds försiktigt vid blandning för att undvika skumbildning. Hållbarhet enligt FASS.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Koncentrationsintervall: 1,6-3 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
30 dygn Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
24 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion

Övergående nedsättning av vänsterkammarfunktion förekommer. Monitorering av hjärtfunktion bör övervägas. Kliniskt eller kontroll av LVEF (vänsterkammarfunktion).
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Svår diarré förekommer.
Hudtoxicitet
Alopeci relativt vanligt. Hudutslag förekommer liksom hand-fot syndrom (PPE).

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-03-21
    Hållbarheter uppdaterade enligt FASS.

  2. Version: 1.1     2022-06-10
    Uppdaterat hållbarhet på beredning enligt stabilis.