Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Rekommenderad infusionstid för laddningsdos är 60 minuter. Om denna tolereras väl kan infusionstiden vara 30-60 minuter.
Vid behandling där docetaxel ingår ska docetaxel administreras efter pertuzumab. En observationsperiod på 30-60 min rekommenderas innan nästa infusion.
Vid kombination med Trastuzumab ges dessa infusioner i valfri ordning.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Sena eller missade doser:
- om det gått mindre än 6 veckor sedan senaste infusionen, ska ny infusion ges snarast i dosen 420 mg.
- om det gått 6 veckor eller mer sedan senaste infusionen, ges en ny laddningsdos på 840 mg, infusionstid 60 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Vid beredning ska infusionspåsen vändas försiktigt för blandning för att undvika skumbildning.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion

Övergående nedsättning av vänsterkammarfunktion förekommer. Monitorering av hjärtfunktion bör övervägas. Kliniskt eller kontroll av LVEF (vänsterkammarfunktion).
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Svår diarré förekommer.
Hudtoxicitet
Alopeci relativt vanligt. Hudutslag förekommer liksom hand-fot syndrom (PPE).