Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

En hypoderm injektionsnål måste fästas i sprutan omedelbart före administrering, följt av volymjustering till 15 ml om Phesgo 1200 mg/600 mg används eller 10 ml om Phesgo 600 mg/600 mg används.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Phesgo - Ett kombinationsläkemedel innehållande två substanser; pertuzumab+trastuzumab 

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Syna flaskan före användning. Inga synliga partiklar eller flagor ska finnas. Lösningen är klar- svagt opalskimrande, färglös- svag brun.
Dra upp önskad mängd ur flaskan. Byt till hypoderm injektionsnål vid administration. Om läkemedlet förvaras i sprutan mellan uppdragning och injektion, förslut sprutan med en propp och märk med bifogad etikett. 
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler. Hållbarhet i spruta vid uppdragning i oklassade lokaler, tex läkemedelsrum på sjukhus, är högst 24 timmar kallt. 

Hållbarhet efter spädning Förvaring
28 dygn Kallt
1 dygn Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Paracetamol
Antihistamin
Puls
Akut infusionsreaktion har rapporterats. 
Premedicinering (paracetamol, antihistamin) kan övervägas vid nästkommande behandlingar om mild reaktion förekommit, permanent avslut av behandling om grad 4 överkänslighetsreaktion (anafylaxi), bronkospasm eller akut andnödssyndrom förekommit.
Hematologisk toxicitet
Eventuellt skulle anemi, leukopeni kunna inträffa, i kombination med kemoterapi redovisas detta som vanligt, dock ej vid enbart pertuzumab+trastuzumab behandling.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Nedsatt VK-funktion förekommer. LVEF ska kontrolleras före behandlingsstart och regelbundet under behandlingen. Vid sänkning av LVEF och/eller uppkomst av hjärtsviktssymtom, eventuellt uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Diarre kan inträffa, vid kombination med kemoterapi redovisas detta som vanligt, dock ej vid endast pertuzumab+trastuzumab.
Hudtoxicitet
Osäkra data på pertuzumab+trastuzumab utan kemoterapi kombination, men det finns uppgifter om hudutslag.
Övrigt
Trötthet/fatigue och insomningsproblem anges som vanligt i kombination med kemoterapi, dock inte vid enbart pertuzumab+trastuzumab. Reaktion inklusive smärta vid injektionsställe förekommer.
CNS påverkan
Osäkra data, perifer sensorisk neuropati kan förekomma. Vid kombination med kemoterapi anges huvudvärk, yrsel, perifer sensorisk neuropati som vanligt.
Andningsvägar
Pneumonit och andningssvikt finns rapporterat. Nytillkomna eller akut förändrade andningssymtom ska utredas:
Övrigt
Notera att FASS innehåller biverknings frekvens som baseras både på monoterapi och kombination med annan antitumoral behandling.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2024-02-22
  hudtox - ändra bort från akne till hudutslag

 2. Version: 1.5     2023-01-05
  hudtox - akneliknade

 3. Version: 1.4     2022-12-08
  uppdaterad, biverkn mildrade texter

 4. Version: 1.3     2022-12-08
  under uppdatering

 5. Version: 1.2     2022-12-01
  Under uppdatering - kombo kemoterapi

 6. Version: 1.1     2022-11-17
  utvidgat akut infusionsreaktionstext.

 7. Version: 1.0     2021-03-23
  Regimen fastställdes.