Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

Beakta risk för hyperglykemi och glukosuri vid planering av kurer. 

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid i plasma 2-4 timmar, men biologisk halveringstid längre, i FASS angivet som mellan hydrokortisons (kortisol) och dexametasons biologiska halveringstid, men utan siffror.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hudtoxicitet
Viss ökad risk för acne. Kan ge skör hud inklusive lättutlösta blåmärken, försämrad sårläkning. Psoriasis kan förvärras även av kortvarigt intag av höga doser kortikosteroider.
Gastrointestinal påverkan
Besvär med illamående och magsår förekommer.
Endokrinologi
Möjligt med kortvariga svängningar av blodsockernivåer hos diabetiker.
CNS påverkan
Upprymdhet, sömnsvårighet förekommer. Även irritabilitet, deprimerade och labila sinnestämningar förekommer.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2024-03-28
  granskad för barn

 2. Version: 1.3     2023-10-19
  används för barnkryss

 3. Version: 1.2     2023-10-19
  genomgång inför barnkryss

 4. Version: 1.1     2020-12-17
  tillägg övriga anvisningar läkemedel