Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intratekal

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges tillsammans med Cytarabin och Metotrexat som IT-trippel. Vanlig komposition är Cytarabin xx mg, Metotrexat cc mg och Prednisolon-natriumsuccinat vv mg.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Prednisolon.natriumsuccinat (Precortalon aquosum) 25 mg löses med 1 ml Sterilt vatten. Snurra försiktigt tills lösningen är klar. Stamlösningen är 25 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Kallt

Länkar till Fass

Referenser

  • D'Hondt M et al. Stability of extemporaneously prepared cytarabine, methotrexate sodium, and methylprednisolone sodium succinate. Am J Health-Syst Pharm, 2012 Feb 1;69(3):232-40.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling