Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intratekal

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering enligt ålder vara aktuell. 
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges tillsammans med Cytarabin och Metotrexat som IT-trippel. Vanlig komposition är Cytarabin xx mg, Metotrexat cc mg och Prednisolon-natriumsuccinat vv mg.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Prednisolon.natriumsuccinat (Precortalon aquosum) 25 mg löses med 1 ml Sterilt vatten. Snurra försiktigt tills lösningen är klar. Stamlösningen är 25 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Kallt

Länkar till Fass

Referenser

  • D'Hondt M et al. Stability of extemporaneously prepared cytarabine, methotrexate sodium, and methylprednisolone sodium succinate. Am J Health-Syst Pharm, 2012 Feb 1;69(3):232-40.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Biverkningsprofil för denna substans intratekalt är mycket oklar, men givet intratekalt ihop med andra substanser finns det beskrivet smärta vid instickstället och huvudvärk. I kombination med Metotrexat och Cytarabin finns för de substanserna arachnoidit rapporterat.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2023-10-26
    granskad för barn, barnspec kommentar

  2. Version: 1.2     2023-04-13
    används för barn kryssad

  3. Version: 1.1     2023-04-13
    uppdatering inför barnkryss