Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Per oral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Patienten bör varnas för samtidigt alkoholintag, prokarbazin har antabus-effekt. De bör också undvika mat med högt innehåll av tyramin, t.ex. vin, yoghurt och bananer.
Intag på kvällen kan minska illamåendet.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat Natulan kapsel 50 mg från Sigma-Tau finns.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Illamående. Antabus liknande effekter finns – varför alkoholintag skall undvikas.
Interaktionsbenägen substans
Anses vara en svag MAO-hämmare. Försiktighet med antidepressiva (särskilt tricykliska ämnen) pga risk för serotonergt syndrom, centralstimulantia (metylfenidat och selegilin - serotonergt syndrom) samt antipsykotika (fentiazin, thiopental) och antihistaminer för systemiskt bruk pga risk för CNS-depression (mekanism okänd).
Hypertoni
Tyraminrik mat som mögelost, banan, yoghurt och vin bör undvikas för att minska risk för hypertoni, då prokarbazin fungerar som svag MAO-hämmare.