Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Talidomid skall tas som en engångsdos vid sänggåendet för att minska effekten av somnolens.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Neuropati
Biverkningskontroll
Tromboembolism
Trombosprofylax
Ökad risk för tromboembolism. Trombosprofylax skall ges, se FASS.
Graviditetsvarning
Teratogen effekt. Effektiv preventivmetod måste användas, detta gäller även män som behandlas med Talidomid, då Talidomid förekommer i sädesvätska.
Somnolens
Tas vid sänggåendet för att minska effekten av somnolens. Sedativa egenskaper hos andra läkemedel kan förstärkas.