Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell.
Konsultera alltid respektive protokoll.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsbehandling/profylax
Risk för opportunistiska infektioner (som pneumocystis jirovecii pneumoni). Ökad risk vid långtidsbehandling eller kombination med kortikosteroider eller strålbehandling, eventuell profylaxbehandlingsbehov, se FASS. 
Risk för reaktivering av infektioner (som HBV, CMV).
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt. Klåda förekommer. Håravfall/alopeci kan förekomma.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkning förekommer (klassad som medelemetogent). Diarré, förstoppning förekommer. Stomatit, buksmärta förekommer.
Levertoxicitet
Leversvikt finns som fallrapporter. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandlingen och till och med minst 6 månader efter behandlingens slut. Män med fertil kvinnlig partner ska använda effektiv preventivmetod under behandlingen och till och med 3 månader efter behandlingens slut.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-03-28
  granskad barn

 2. Version: 1.4     2023-11-23
  används för barn kryss

 3. Version: 1.3     2023-11-23
  uppdatering inför barnkryss

 4. Version: 1.2     2023-10-09
  grav varningstexten korrigerad

 5. Version: 1.1     2023-10-05
  Uppdatering inför barnkryss.