Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som engångsdos eller vid två doseringstillfällen.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Blodvärden
Levertoxicitet
Leverfunktion
Rekommenderas inte som underhållsbehandling eller annan kontinuerlig långtidsbehandling p.g.a. hög risk för levertoxicitet associerat med vaskulär endotelskada.