Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

50 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Angiven hållbarhet gäller för Topotekan Accord, se FASS. Topotekan Ebewe har en angiven hållbarhet på 7 dagar i rumstemperatur och kallt i båda infusionsvätskorna, se FASS.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Koncentrationsintervall: 0,01-0,05 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
30 dygn Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)
30 dygn Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

  • Stabilis-Topotekan

    Hållbarhet, Stabilis.org 20210209

  • -Allwood M et al. The Cytotoxics Handbook, Fourth Edition. -Krämer I, Thiesen J. Stability of topotecan infusion solutions in polyvinylchloride bags and elastomeric portable infusion devices. J Oncol Practice,1999,5(2):75-82. -Craig SB et al. Stability and compatibility of topotecan hydrochloride for injection with common infusion solutions and containers. J Pharm Biomed Anal,1997,16(2):199-205. -Patel K et al. Microbial inhibitory properties and stability of topotecan hydrochloride injection. Am J Health-Syst Pharm, 1998,55:1584-1587.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Loperamid
Illamående, kräkningar och diarré mkt vanligt, kan bli allvarliga. Symtomatisk behandling av diarré viktigt. Dessutom kan topotekaninducerad neutropeni orsaka neutropen kolit, se FASS.
Andningsvägar
Monitorering
Kan ge interstitiell lungsjukdom (ILD). Underliggande riskfaktorer är tidigare ILD, lungfibros, lungcancer, exponering av torax för strålning, lungtoxiska läkemedel och/eller kolonistimulerande faktorer (tillväxtfaktorer).
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-03-21
    Hållbarheten har uppdaterats enligt FASS.

  2. Version: 1.1     2021-02-09
    Uppdaterat hållbarhet och spädningsvätska.