Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg/ml
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges strax före cytostatikabehandling.

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förlänger passagetiden i tjocktarmen och kan orsaka förstoppning.
Huvudvärk
Paracetamol