Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 2mg

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Pumpar för olika antal dygn och olika dos ger olika volym, se anvisningar för respektive pump.
Hållbarhet enligt pumptillverkarens uppgifter och efter antal dygn pumpen avses användas. Förvaring i rumstemperatur.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.
Neuropati
Både akut övergående neuropati och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet.
Starkt vävnadsretande