Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Karmustin Intravenös infusion 100 mg/m² kroppsyta 1000 mg/m² 2 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Karmustin x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Karmustin
Substans / Dag Ny kur dag 43
1. Karmustin
Emetogenicitet: Hög

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blod-, elektrolyt- och leverstatus.

Anvisningar för ordination

Blodstatus inkl. neutrofila. Elektrolyt- och leverstatus.
Observera att benmärgstoxiciteten ofta är sent uppträdande (4-6 veckor).

Maxdos per administreringstillfälle (per dag) är 200 mg.
Max kumulativ dos 1000 mg/m2 - observera att eventuell tidigare behandling med Lomustin ska inräknas i den kumulativa dosen.

Dosreduktion rekommendation

Behandlingen skjuts upp om neutrofila granulocyter < 1,5 eller TPK < 100. Följande kurer dosreduceras förslagsvis med ca 25 %. Om en kur blivit uppskjuten mer än 4 veckor pga hematologisk toxicitet avbryts behandlingen.
Om nadir med neutrofila granulocyter < 0,5 eller TPK < 50 bör dosen för nästkommande kur reduceras med ca 25 %.
Obs! Trombocyter bör vara i stigande efter nadir för start av ny kur.

Biverkningar

Karmustin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Andningsvägar
Monitorering

Lunginfiltrat och/eller fibros som anses vara dosrelaterad, max kumulativ dos 1000 mg/m2.
OBS! eventuell tidigare behandling med lomustin ska räknas med i den kumulativa dosen.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Myelosuppressionen är ofta sent uppträdande (4-6 v efter behandling).

Versionsförändringar

 1. Version: 2.4
  lagt till patientinfo

 2. Version: 2.3
  tar bort patieninfo i väntan på fler kommentarer

 3. Version: 2.2
  lagt till patientinfo

 4. Version: 2.1
  Övrig information - informationen om att Karmustin - BiCNU 100 mg är licenspreparat har tagit bort. Registrerat läkemedel finns.

 5. Version: 2.
  Dosreduktion rekommendation - neutrofila granulocyter.