Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Kurativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Temozolomid Peroral kapsel 75 mg/m² kroppsyta

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Temozolomid
Peroral   kapsel
75 mg/m²
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Temozolomid
Peroral   kapsel
75 mg/m²
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Emetogenicitet: Medel
Behandlingsöversikt: Eventuellt också vid astrocytom grad III.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod- och leverstatus.
Temozolomid tas 1 gång dagligen under hela strålbehandlingsperioden (dock som längst 49 dagar).
Överväg profylax mot pneumocystis jiroveci med trimetoprim+sulfametoxazol framförallt om lymfocyter <0,5 eller högdos kortison under längre tid.

Villkor och kontroller för administration

Vid kräkning efter kapselintaget får inga nya kapslar tas den dagen.

Temozolomid Peroral kapsel
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Anvisningar för ordination

Blodstatus inkl. neutrofila görs 1 gång/vecka. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.
Antiemetika rekommenderas första behandlingsdagen, därefter vid behov.

Dosreduktion rekommendation

Behandlingen avbryts om neutrofila granulocyter < 1,5 eller TPK < 100, kan eventuellt återupptas då neutrofila granulocyter >= 1,5 och TPK >= 100.

Biverkningar

Temozolomid Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Infektionsrisk
Infektionsbehandling/profylax
Pneumocystis jiroveci. Trimetoprim+sulfametoxazol (Bactrim Forte). Profylax kan övervägas under 42-dagars schema vid strålbehandling, samt kan också övervägas vid monoterapi (särskilt om kortison ges).
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt.
Levertoxicitet
Leversvikt finns som fallrapporter. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.

Versionsförändringar

 1. Version: 2.5
  Ändrat emtetogenicitet från låg till medel enl. Asco guidelines.

 2. Version: 2.4
  lagt till patientinfo

 3. Version: 2.3
  tar bort patieninfo i väntan på fler kommentarer

 4. Version: 2.2
  lagt till patientinfo

 5. Version: 2.1
  Regimnamnet - lagt till 60 GY (Stupp)

 6. Version: 2.
  Flyttat info om "vid kräkning..." till under Administration. Lagt till Adjuvant som indikation.