Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Kurativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Temozolomid Peroral kapsel 75 mg/m² kroppsyta

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Temozolomid x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Temozolomid x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Eventuellt också vid astrocytom grad III.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod- och leverstatus.
Temozolomid tas 1 gång dagligen under hela strålbehandlingsperioden (dock som längst 49 dagar).
Överväg profylax mot pneumocystis jiroveci med trimetoprim+sulfametoxazol framförallt om lymfocyter <0,5 eller högdos kortison under längre tid.

Villkor och kontroller för administration

Vid kräkning efter kapselintaget får inga nya kapslar tas den dagen.

Temozolomid Peroral kapsel
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Anvisningar för ordination

Blodstatus inkl. neutrofila görs 1 gång/vecka. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.
Antiemetika rekommenderas första behandlingsdagen, därefter vid behov.

Dosreduktion rekommendation

Behandlingen avbryts om neutrofila granulocyter < 1,5 eller TPK < 100, kan eventuellt återupptas då neutrofila granulocyter >= 1,5 och TPK >= 100.

Biverkningar

Temozolomid Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Infektionsrisk
Infektionsbehandling/profylax
Pneumocystis jiroveci. Trimetoprim+sulfametoxazol (Bactrim Forte). Profylax kan övervägas under 42-dagars schema vid strålbehandling, samt kan också övervägas vid monoterapi (särskilt om kortison ges).
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt.
Levertoxicitet
Leversvikt finns som fallrapporter. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.

Versionsförändringar

 1. Version: 2.4
  lagt till patientinfo

 2. Version: 2.3
  tar bort patieninfo i väntan på fler kommentarer

 3. Version: 2.2
  lagt till patientinfo

 4. Version: 2.1
  Regimnamnet - lagt till 60 GY (Stupp)

 5. Version: 2.
  Flyttat info om "vid kräkning..." till under Administration. Lagt till Adjuvant som indikation.