Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Temozolomid Peroral kapsel 200 mg/m² kroppsyta

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Temozolomid x1 x1 x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Temozolomid
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Också vid recidiv av gliom.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontrollera blod- och leverstatus.

Villkor och kontroller för administration

Vid kräkning efter kapselintaget får inga nya kapslar tas den dagen.

Temozolomid Peroral kapsel
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Anvisningar för ordination

För patienter som tidigare erhållit kemoterapi är startdosen 150 mg/m2. Om denna dos tolereras ökas dosen till 200 mg/m2 inför kur 2.
Blodstatus inkl neutrofila både dag 22 och dag 28 inför ny kur men kan individualiseras. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.
Antiemetika rekommenderas som regel, men alla patienter behöver det inte.

Dosreduktion rekommendation

Behandlingen skjuts upp om neutrofila granulocyter < 1,5 eller TPK < 100. Om nadir med neutrofila granulocyter < 1,0 eller TPK < 50 reduceras dosen för nästkommande kur till 150 mg/m2.
Vid ytterligare benmärgstoxicitet enligt ovan reduceras ytterligare ett steg till 100 mg/m2. Om detta ej tolereras avbryts behandlingen.

Biverkningar

Temozolomid Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Infektionsrisk
Infektionsbehandling/profylax
Pneumocystis jiroveci. Trimetoprim+sulfametoxazol (Bactrim Forte). Profylax kan övervägas under 42-dagars schema vid strålbehandling, samt kan också övervägas vid monoterapi (särskilt om kortison ges).
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt.
Levertoxicitet
Leversvikt finns som fallrapporter. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.

Versionsförändringar

 1. Version: 2.3
  Pat info

 2. Version: 2.2
  tar bort patieninfo i väntan på fler kommentarer

 3. Version: 2.1
  lagt till patientinfo

 4. Version: 2.
  Info om Vid kräkning... flyttad till Administration. Dosreduktion rekommendation - Om nadir... bytt till neutrofila granulocyter.