Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Streptozocin Intravenös infusion 1000 mg standarddos 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Streptozocin x1 x1
Emetogenicitet: Hög

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande).

Villkor och kontroller för administration

Kontroll av Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande).

Anvisningar för ordination

Hb >= 100, Neutrofila >= 1,0, TPK >= 100, GFR >= 50
Denna underhållsdos Streptozocin delad på två dagar används om GFR < 60 vid något tillfälle under Streptozocinbehandling.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila 1,0-1,5 – ge 80% av dos
Neutrofila <1,0 och/eller TPK <100 – behandlingen skjuts upp en vecka.

Njurtoxicitet
GFR >= 50 ge 100% av underhållsdos med Streptozocin fördelad på 2 dagar.
GFR < 50 - behandlingen skjuts upp tills GFR >=50.

Övrig information

Denna underhållsdos Streptozocin delad på två dagar används om GFR < 60 ml/min vid något tillfälle under Streptozocinbehandling.
Observera – kortison tillåtet och skall ges i antiemetika scheman vid Streptozocinbehandling.

Biverkningar

Streptozocin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Njurtoxicitet

Toxicitet dosrelaterad och kumulativ, risk ökar om tidigare njursjukdom eller kombination med andra nefrotoxiska läkemedel. Mild proteinuri är ett tidigt tecken på njurtoxicitet.
Gastrointestinal påverkan
Diarre vanligt.
Endokrinologi
Hyper/hypoglykemi förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 2.1
    Patientinfo tillagd

  2. Version: 2.0
    500ml 30min