Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Avelumab Intravenös infusion 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
800 mg standarddos 60 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ny kur dag 15
1. Avelumab
Intravenös infusion
800 mg
x1
Emetogenicitet: Minimal

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin
Leverstatus: albumin, ALP, ASAT, bilirubin, LD
Amylas, CRP, glukos
Thyroidea: TSH, T4 fritt

Villkor och kontroller för administration

Avelumab: Ökad beredskap för infusionsrelaterad reaktion (IRR).
Kontroll av blodtrycket före start. Vid IRR grad 1, sänk infusionshastigheten med 50%, Vid IRR grad 2 avbryt infusion och avvakta till IRR grad 1 eller remission och återuppta med lägre hastighet. Vid IRR >= grad 3, avbryt Avelumab-behandling permanent.
Använd ett infusionsset med inbyggt eller monterat filter (porstorlek 0,2 mikrometer).
Sköterskekontakt en vecka efter behandling, därefter kontakt enligt individuell bedömning. Kontroll av immunrelaterade biverkningar, som främst berör GI, lever, hud, neurologi och endokrina system.

Anvisningar för ordination

Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin
Leverstatus: albumin, ALP, ASAT, bilirubin, LD
Amylas, CRP, glukos
Thyroidea: TSH, T4 fritt
Dessa kontroller ska också följas en gång/månad i 6 månader efter avslutad behandling.

Premedicinering med tablett Paracetamol 1 g och Desloratadin 10 mg 1-3 timmar före behandlingsstart. Ges vid de 4 första doserna, därefter efter individuell bedömning.
Kontroll av immunrelaterade biverkningar, som kan uppkomma sent. Immunhämmande behandling med i första hand kortikosteroider kan behövas, se FASS.

Dosreduktion rekommendation

Avelumab dosreduceras ej. Uppehåll görs vid vid toxicitet, enl. tabell 1 i FASS (Bavencio FASS

Referenser

Biverkningar

Avelumab Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Första infusionsreaktionen uppstår oftast under de fyra första behandlingarna och kan då bli uttalad, om första händelsen sker från behandling fem och senare är reaktionen oftast mild. Avbryt behandling och därefter eventuell återstart med lägre hastighet, se FASS.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Anemi vanligt, kan bli uttalad, lymfopeni förekommer, kan bli uttalad, trombocytopeni förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Illamående, kräkning, diarré, förstoppning och buksmärtor vanligt.
Immunmodulerad kolit och pankreatit har rapporterats. Kortisonbehandling och eventuell utsättning av Avelumab, se FASS.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Immunmodulerad hepatit har rapporterats, inklusive grad 3 och 4. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Förekommer något oftare när Avelumab kombineras med Axitinib. Oftast reversibel. Leverfunktion skall följas. Kortikosteroidbehandling och eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning av Avelumab, se FASS.
Andningsvägar
Hosta och dyspné/andfåddhet vanligt. Immunmodulerad pneumonit har rapporterats, inklusive grad 3 och 4. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Oftast reversibel. Kortikosteroidbehandling och eventuellt uppehåll eller utsättning av Avelumab, se FASS.
Endokrinologi
Immunmodulerad hypotyreos förekommer, andra sköldkörtelrubbningar har rapporterats.
Immunmodulerad diabetesutveckling har rapporterats.
Immunmodulerad binjurebarkssvikt har rapporterats.
Alla dessa kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Behandling utifrån vilken körtel som påverkats, se FASS.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Immunmodulerad nefrit har rapporterats. Kontroll av njurfunktion ska göras. Eventuell kortikosteroidbehandling och behandlingsuppehåll eller utsättning av Avelumab, se FASS.
Övrigt
Andra immunmodulerade biverkningar finns rapporterade som enstaka fall, exempel uppräknade i FASS är myokardit, myosit, uveit och Guillain-Barré, i övrigt var god se FASS.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda och torr hud förekommer.
Övrigt
Trötthet/fatigue och feber vanligt. Huvudvärk och yrsel förekommer. Minskad aptit och viktminskning vanligt.
Ryggvärk, ledvärk vanligt. Muskelvärk förekommer. Myosit - fallrapporter.
Hypertoni förekommer.
Extravasering
Grön
Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2023-08-08
  Korrigerat infusionstid till 60 min.

 2. Version: 1.5     2023-07-10
  ändrat till 30 min infusionstid.

 3. Version: 1.4     2022-12-15
  Ändrat emetogenicitet till Minimal

 4. Version: 1.3     2021-06-01
  Patientinfo tillagd

 5. Version: 1.2     2021-04-19
  Administrationsschemat- Länkat kommentar

 6. Version: 1.1     2021-04-19
  Administrationsschemat- Använd filter (porstorlek 0,2 mikrometer).

 7. Version: 1.0     2021-04-16
  Regimen fastställdes