Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad Intravesikal instillation 12,5 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 Ny kur dag 8
1. Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad x1
Behandlingsöversikt: En instillation per vecka i 6 veckor med behandlingsstart cirka 4 veckor efter TURB (transuretral resektion), se Vårdprogram, bilaga 5.
Som underhållsbehandling föreslås 1 instillation per vecka i 3 veckor vid 3, 6 och 12 månader.

Anvisningar för regimen

Villkor och kontroller för administration

Stor försiktighet vid katetriseringen för att undvika traumatisering. Skadad slemhinna kan ge upphov till systemisk BCG-infektion.

Anvisningar för ordination

Alternativt kan OncoTice användas.

Övrig information

Se basfakta.

Referenser

Biverkningar

Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad Intravesikal instillation

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Cystit
Obehag och smärta vid miktion vanlig och övergående. Inflammatorisk reaktion kan utgöra väsentlig del av antitumöraktiviteten.
Immunologisk reaktion
Paracetamol
Övergående systemisk BCG-reaktion: låg feber, influensaliknande symtom och allmänt obehag. Avklingar vanligen inom 24-48 timmar.
Infektionsrisk
Allvarlig systemisk BCG-reaktion: feber >39 grader i minst 12 timmar, feber >38,5 grader i minst 49 timmar, se FASS. Kan leda till BCG-sepsis, vilket är en livshotande situation.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1
    lagt till patientinformationen