Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Gemcitabin Intravesikal instillation
1000 mg standarddos
2. Docetaxel (vattenfri) Intravesikal instillation
37,5 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 Ny kur dag 8
1. Gemcitabin
Intravesikal instillation
1000 mg
x1
2. Docetaxel (vattenfri)
Intravesikal instillation
37,5 mg
x1
Behandlingsöversikt: Indikation: Icke-BCG-responsiv NMIBC som ej är lämplig för radikal cystektomi.
En instillation (induktion) per vecka i 6 veckor med behandlingsstart 2-4 veckor efter TURB (transuretral resektion).
Som underhållsbehandling föreslås instillation enligt ovan en gång per månad upp till 12 månader. Det ger ytterligare 9 kurer, fullständig behandling innefattar 6 kurer induktion + 9 kurer underhåll = 15 kurer.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Urinodling - bakteriuri behandlas och instillation kan påbörjas efter 5-7 dagars antibiotikabehandling.
Vid positiv nitur eller symtom på urinvägsinfektion ges ingen behandling, ny urinodling och antibiotikabehandling.
Vid makroskopisk hematuri ges ingen behandling. Urinen ska vara klar i 2-3 dagar innan nästa behandling ges.
Vid frekventa trängningar kan blåsdämpande läkemedel ges.

Anvisningar för ordination

Efter blåstömning instilleras först Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 60 min. 
Blåsan töms, varefter Docetaxel 37,5 mg i 55 ml Natriumklorid 9 mg/ml instilleras via ny tappningskateter. Lösningen kvarhålls i 60-120 min.
Vid irritativa besvär av Gemcitabin, som är surt (pH 2,5), kan tablett Natriumbikarbonat 1 g ordineras kvällen innan och på morgonen inför behandlingen.

Övrig information

Se basfakta.

Referenser

Biverkningar

Gemcitabin Intravesikal instillation

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Urinvägspåverkan med dysuri (sveda, obehag eller smärta vid miktion) och frequency (täta trängningar) finns rapporterat. Grad 1-2, någon enstaka grad 3, ingen grad 4. Studierna är dock små.
Vid kombination med Docetaxel beskrivs biverkningar öka i frekvens, se Docetaxel intravesikal instillation.
Hematologisk toxicitet
Fallrapport finns om neutropeni, grad 3. Liten studie.
Vid kombination med Docetaxel intravesikal instillation finns ingen neutropeni rapporterad. Liten studie.
Gastrointestinal påverkan
Illamående ej rapporterat för Gemcitabin intravesikal instillation singelbehandling.
Hudtoxicitet
Rapport finns om enstaka hudpåverkan, ej beskrivet vad. Liten studie.

Docetaxel (vattenfri) Intravesikal instillation

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Urinvägspåverkan med dysuri (sveda, obehag eller smärta vid miktion), urgency (tvingande trängningar), frequency (täta trängningar) och hematuri finns rapporterat. Grad 1-2. Reversibla, spontant eller vid uppehåll i behandlingen. Studierna är dock små.
Vid kombination med Gemcitabin intravesikal instillation beskrivs dysuri som vanligt (33%), täta/tvingande trängningar som vanligt (33%) och hematuri förekommer (11%). Milda. Dock liten studie. Urinretention enstaka fall, dock liten studie.
Gastrointestinal påverkan
Illamående förekommer vid kombination med Gemcitabin intravesikal instillation. Eventuellt Ondansetron inför instillation.
Hudtoxicitet
Fallrapport om ansiktsflush finns. Liten studie.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3     2023-01-03
  Ny version publicerad. (arkiverad)

 2. Version: 1.3     2023-01-03
  Ny version publicerad, lägger gammal version i öppet arkiv för att sedan ta bort helt. Anvisning för ordination: Ökad dos Natriumbikarbonat, rekommenderad vätskerestriktion samt ökad tid för läkemedlen i blåsan.

 3. Version: 1.2     2021-09-02
  Referens - tagit bort texten om referensen som nu länkas till.

 4. Version: 1.1     2021-09-02
  Referenser - lagt till länk till artikel

 5. Version: 1.0     2021-08-17
  Regimen fastställdes