Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Gemcitabin Intravesikal instillation
1000 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 Ny kur dag 8
1. Gemcitabin
Intravesikal instillation
1000 mg
x1
Behandlingsöversikt: En instillation per vecka i 6 veckor med behandlingsstart 2-4 veckor efter TURB (transuretral resektion).

Anvisningar för regimen

Anvisningar för ordination

Efter blåstömning instilleras Gemcitabin Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 2 timmar.
Vid irritativa besvär av Gemcitabin, som är surt (pH 2,5), kan tablett Natriumbikarbonat 1 g ordineras kvällen innan och på morgonen inför behandlingen.

Övrig information

Se basfakta.

Referenser

  • Addeo et al. Randomized phase III trial on gemcitabine versus mytomicin in recurrent superficial bladder cancer: evaluation of efficacy and tolerance. J Clin Oncol . 2010 Feb 1;28(4):543-8.

Biverkningar

Gemcitabin Intravesikal instillation

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Urinvägspåverkan med dysuri (sveda, obehag eller smärta vid miktion) och frequency (täta trängningar) finns rapporterat. Grad 1-2, någon enstaka grad 3, ingen grad 4. Studierna är dock små.
Vid kombination med Docetaxel beskrivs biverkningar öka i frekvens, se Docetaxel intravesikal instillation.
Hematologisk toxicitet
Fallrapport finns om neutropeni, grad 3. Liten studie.
Vid kombination med Docetaxel intravesikal instillation finns ingen neutropeni rapporterad. Liten studie.
Gastrointestinal påverkan
Illamående ej rapporterat för Gemcitabin intravesikal instillation singelbehandling.
Hudtoxicitet
Rapport finns om enstaka hudpåverkan, ej beskrivet vad. Liten studie.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-04-19
    Lagt till patientformationen.

  2. Version: 1.0     2021-08-17
    Regimen fastställdes