Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Gemcitabin Intravenös infusion 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
1000 mg/m² kroppsyta 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Gemcitabin
Intravenös infusion
1000 mg/m²
x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Gemcitabin
Intravenös infusion
1000 mg/m²
Emetogenicitet: Låg

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus inkl. neutrofila, elektrolyter, leverstatus.

Anvisningar för ordination

Inför dag 8 och 15 kontroll av Hb, LPK samt neutrofila, TPK och kreatinin.
Gemcitabin ger ökad strålkänslighet. Minst en veckas fritt intervall mellan infusion och strålbehandling, både före och efter infusionen.

Referenser

  • von der Maase et al.

    von der Maase et al. Gemcitabine and Cisplatin versus Methotrexate, Vinblastine, Doxorubicin, and Cisplatin in advanced or metastatic bladder cancer: results of a large, randomized, multinational, multicenter, phase III study. Journal of Clinical Oncology (2000), Vol 17, No 17:3068-3077

Biverkningar

Gemcitabin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE strålbehandling
Minst en vecka ska förflyta efter behandling med gemcitabin innan strålbehandling påbörjas. Risk för ökad toxicitet.
Andningsvägar
Monitorering
Pulmonella effekter, ibland allvarliga (lungödem, interstitiell pneumonit och akut lungsvikt (ARDS)) har rapporterats.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2020-07-02
    lagt till patientinfo