Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Mitomycin Intravesikal instillation 40 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1
1. Mitomycin x1
Behandlingsöversikt: Instillationsbehandling utförs direkt efter TURB (transuretral resektion), optimalt inom 6 timmar.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

OBSERVERA att perforation i samband med TURB utgör en kontraindikation för postoperativ intravesikal endosinstillation.

Övrig information

Se basfakta.

Biverkningar

Mitomycin Intravesikal instillation

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Cystit
Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.