Till sidinnehåll

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.

2023

2023-09-08

Det nationella vårdprogrammet för akut lymfatisk leukemi, all har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Akut lymfatisk leukemi, ALL

2023-07-12

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Lungcancer

2023-07-05

Det nationella vårdprogrammet för mantelcellslymfom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Mantelcellslymfom

2023-07-05

Det nationella vårdprogrammet för trofoblast har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Trofoblast

2023-06-30

Det nationella vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Bäckencancerrehabilitering