Till sidinnehåll

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.

2024

2024-04-18

Det standardiserade vårdförloppet för alarmsymtom i svf har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i kapitlet Introduktion, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Alarmsymtom i SVF

2024-04-15

Det standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i kapitlet Introduktion, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Skelett- och mjukdelssarkom

2024-04-15

Det standardiserade vårdförloppet för analcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i kapitlet Introduktion, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Analcancer

2024-01-24

Det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i kapitlet Introduktion, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Bröstcancer

2023

2023-12-14

Det standardiserade vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i kapitlet Introduktion, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Allvarliga ospecifika symtom