Till sidinnehåll

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.

2023

2023-02-20

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Matstrups- och magsäckscancer

2023-01-03

Det nationella vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Bukspottkörtelcancer

2022

2022-06-27

Det nationella vårdprogrammet för allvarliga ospecifika symtom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Allvarliga ospecifika symtom

2022-04-28

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Tjock- och ändtarmscancer

2022-04-28

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Neuroendokrina buktumörer