Till sidinnehåll

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.

2022

2022-09-07

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Bröstcancer

2022-08-28

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Prostatacancer

2022-08-19

Det nationella vårdprogrammet för hudlymfom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Hudlymfom

2022-07-07

Det nationella vårdprogrammet för akut myeloisk leukemi, aml har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Akut myeloisk leukemi, AML

2022-07-06

Det nationella vårdprogrammet för myelom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Myelom