Till sidinnehåll

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.

2023

2023-02-03

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Tjock- och ändtarmscancer

2023-01-27

Det nationella vårdprogrammet för aggressiva b-cellslymfom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Aggressiva B-cellslymfom

2023-01-20

Det nationella vårdprogrammet för buksarkom (intraabdominella, retroperitoneala och gynekologiska mjukdelssarkom) har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

buksarkom (Intraabdominella, retroperitoneala och gynekologiska mjukdelssarkom)

2023-01-16

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

binjuretumörer

2023-01-11

Det nationella vårdprogrammet för hudlymfom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Hudlymfom