Till sidinnehåll

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.

2022

2022-05-24

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Bröstcancer

2022-05-18

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Lungcancer

2022-05-05

Det nationella vårdprogrammet för myeloproliferativ neoplasi har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Myeloproliferativ neoplasi

2022-04-12

Det nationella vårdprogrammet för njurcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Njurcancer

2022-04-12

Det nationella vårdprogrammet för levercellscancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Levercellscancer