Till sidinnehåll

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.

2023

2023-05-31

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Lungcancer

2023-05-26

Det nationella vårdprogrammet för njurcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Njurcancer

2023-05-08

Det nationella vårdprogrammet för vulvacancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Vulvacancer

2023-05-02

Det nationella vårdprogrammet för kronisk myeloisk leukemi, kml har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Kronisk myeloisk leukemi, KML

2023-04-21

Det nationella vårdprogrammet för kronisk myeloisk leukemi, kml har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Kronisk myeloisk leukemi, KML