Till sidinnehåll

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.

2023

2023-05-08

Det nationella vårdprogrammet för vulvacancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Vulvacancer

2023-05-02

Det nationella vårdprogrammet för kronisk myeloisk leukemi, kml har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Kronisk myeloisk leukemi, KML

2023-04-21

Det nationella vårdprogrammet för kronisk myeloisk leukemi, kml har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Kronisk myeloisk leukemi, KML

2023-04-19

Det nationella vårdprogrammet för akut onkologi har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Akut onkologi

2023-04-13

Det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer, epitelial har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Äggstockscancer, epitelial