Till sidinnehåll

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.

2024

2024-05-13

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Huvud- och halscancer

2024-03-21

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och ungdom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Cancerrehabilitering för barn och ungdom

2024-02-26

Det nationella vårdprogrammet för analcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Analcancer

2024-02-15

Det nationella vårdprogrammet för myelom har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Myelom

2024-02-09

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer har uppdaterats i Kunskapsbanken. Ändringarna framgår i inledningskapitlet, under avsnittet Förändringar jämfört med tidigare version.

Bröstcancer