Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Vårdprogramgruppen har samlat det aktuella vetandet i ett nationellt vårdprogram om patienter med misstänkt eller klarlagd gastroenteropankreatisk neuroendokrin tumör (GEP-NET). I vårdprogrammet används dock mestadels benämningen NET. I vårdprogrammet beskrivs också diagnostik och behandling av den snabbväxande varianten av neuroendokrin cancer, NEC.

Målen med vårdprogrammet är att skapa konsensus om vården av patienter med GEP-NET och GEP-NEC och därmed likvärdig vård nationellt. Till vårdprogrammet finns ett INCA-baserat kvalitetsregister kopplat för samma diagnosgrupp. Under 2017 har också ett standardiserat vårdförlopp tagits fram för GEP-NET och GEP-NEC vilket började gälla 1 januari 2018.