Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

I juni 2010 bildades en nationell multidisciplinär och multiprofessionell grupp för att handlägga neuroendokrina tumörer i ventrikel, duodenum, endokrina pankreas, tunntarm, appendix, kolon och rektum. Den nationella arbetsgruppen för vårdprogrammet består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Tiensuu Janson Eva, professor, ordförande i vårdprogramgruppen
Överläkare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala
Sektionen för onkologisk endokrinologi, VO Blod- och tumörsjukdomar,
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Andersson Camilla, patientrepresentant
Ordförande i patientföreningen Carpanet

Edekling Thomas
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona, RCC Syd

Elf Anna-Karin, med.dr
Överläkare, Sektionen för endokrinkirurgi, Verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Garske-Román Ulrike, med.dr
Överläkare, Sektionen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Gimm Oliver, professor
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Granberg Riselda, omvårdnadsrepresentant i vårdprogramgruppen
Sjuksköterska, Mottagningen för onkologisk endokrinologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Hellman Per, professor
Överläkare, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala
Sektionen för endokrinkirurgi, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Höög Anders, docent
Överläkare, Avdelningen för klinisk patologi och cytologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Patolog

Juhlin Christofer, docent
Specialistläkare, Avdelningen för klinisk patologi och cytologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Kjellman Christina
Specialistläkare onkologi, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Lind Agneta
Leg. dietist, Enheten för klinisk nutrition, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Verksamheten för medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Linder Ekberg Kristina, med.dr
Överläkare, Patientflöde endokrinologi, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland

Papantoniou Dimitrios
Specialistläkare, Onkologiska kliniken, Jönköping

Sundin Anders, professor
Överläkare, Radiologi och molekylär avbildning, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sundlöv Anna, med.dr
Bitr. överläkare, Onkologiska kliniken, Enheten för endokrina tumörer och isotopterapi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Tham Emma
Överläkare, Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Wallin Göran, professor
Överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, RCC Uppsala-Örebro

Wängberg Bo, adjungerad professor
Överläkare, Sektionen för endokrinkirurgi, Verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Zedenius Jan, professor
Överläkare, Medicinsk enhet bröst-, endokrina tumörer och sarkom, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

23.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Maja Zemmler, Viktor Johansson och Ola Nilsson Wassén.

23.4

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har några pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Sydöst.

23.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Eva Tiensuu Janson till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från RCC:s arbetsgrupper, enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.

Arbetsutskottet, Läkemedelsrådet i Region Skåne

Regionala programområdet för endokrina sjukdomar, Region Stockholm-Gotland

Sjuksköterskor i cancervård

Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI)

Svensk förening för genetik och genomik (SFMG)

Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)

Svensk förening för palliativ medicin (SFPM)

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.