Till sidinnehåll

Primär prevention

Det finns inga studier som talar för att levnadsvanor påverkar risken för uppkomsten av icke epiteliala ovarialtumörer.