Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Mot bakgrund av att de olika diagnoserna inom gruppen icke-epiteliala ovarialtumörer är ovanliga till mycket ovanliga finns behov av en nationell referensgrupp och möjlighet till gemensam presentation och diskussion på multidisciplinär konferens genom till exempel videokonferenser. 

Enligt framtagna Standardiserade Vårdprogram för äggstockscancer bör följande kompetenser finnas med vid multidisciplinär konferens 

  • specialist i gynekologisk tumörkirurgi
  • specialist i gynekologisk onkologi
  • radiolog med kompetens inom gynekologisk bilddiagnostik
  • patolog med kompetens inom gynekologisk patologi
  • vid behov annan specialistkompetens
  • koordinatorsfunktion
  • kontaktsjuksköterska.