Till sidinnehåll

Understödjande vård

13.1

Hormonsubstitution (HRT) efter avslutad primärbehandling

Rekommendationer 

  • En klar majoritet av patienterna som genomgått fertilitetsbevarande kirurgi och cisplatinbaserad kemoterapi kommer att återfå regelbunda menstruationer och kommer inte att behöva hormonsubstitution. 
  • Patienter i iatrogen menopaus bör erbjudas hormonsubstitution upp till naturlig menopausålder i enlighet med rekommendationerna för epitelial ovarialcancer. Hos kvinnor med kvarvarande uterus rekommenderas kombinationsbehandling. 
  • För patienter med granulosacellstumör bör hormonsubstitution endast erbjudas efter noggrant övervägande. För dessa kvinnor rekommenderas kombinationsbehandling. 

En klar majoritet av alla patienter med germinalcellstumörer som genomgått fertilitetsbevarande kirurgi och efterföljande cisplatinbaserad kemoterapi kommer att återfå regelbundna menstruationer som tecken på bevarad ovariell funktion (118). 

Det finns inga studier avseende germinalcellstumörer och SCST och hormonsubstitution. I genomgången litteratur rekommenderas generellt att patienter i iatrogen menopaus bör erbjudas hormonsubstitution. Somliga författare menar dock att patienter med granulosacellstumörer bör undantas på grund av tumörernas endokrina natur medan andra hävdar motsatsen (119, 120).