Till sidinnehåll

Ärftlighet

5.1

Ärftlighet för mantelcellslymfom

Det är väl känt att individer med en förstagradssläkting (biologisk förälder, syskon eller barn) som insjuknat i lymfom löper en ökad risk att själv insjukna. Högst är risken att insjukna i samma undergrupp av lymfom 111213.

Även om en familjär överrisk föreligger, måste risken för den enskilda individen bedömas som mycket liten. Därför görs bedömningen att inga riktade åtgärder ska företas för nära släktingar till patienter med mantelcellslymfom.