Till sidinnehåll

Symtom och tidig utredning

7.1

Symtom och kliniska fynd 

Symtomen vid mantelcellslymfom uppkommer vanligen under några månader. Sjukdomen kan uppträda som tumörer, vanligast i lymfkörtlar men även i andra organ, mjältförstoring eller genom förhöjt antal lymfocyter i blod (lymfocytos). Observera att blodbilden kan vara helt invändningsfri och patienten väsentligen symtomfri när diagnosen ställs.

Vanliga debutsymtom är 

  • förstorade lymfkörtlar
  • trötthet
  • sjukdomskänsla
  • gastrointestinala symtom 
  • ofrivillig, oförklarad viktnedgång (mer än 10 % under 6 månader)
  • rikliga nattsvettningar 
  • oklar feber.

De tre sista symtomen klassas som s.k. B-symtom. 

7.2

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Vid misstanke om lymfom ska patienten i ett första steg utredas med blodstatus och fysikalisk status. Om undersökningarna leder till välgrundad misstanke om lymfom ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp enligt lokala rutiner. 

Aktuell information om inledande undersökningar och definition av välgrundad misstanke

7.3

Utredning av patienter som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke

Även när kriterierna för välgrundad misstanke inte är uppfyllda kan lymfom misstänkas. Patienten ska då remitteras till utredning enligt ordinarie remissrutiner.