Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Cytostatikabehandling av mantelcellslymfom bör bedrivas vid specialiserade onkologi-/hematologienheter, där det finns tillräcklig kunskap och resurser dygnet runt, året runt för att hantera komplikationer till behandlingen. 

Minimikrav för att bedriva diagnostik och behandling av patienter med mantelcellslymfom anser vi vara följande: 

 • Minst en specialist i lymfomonkologi eller hematologi. 
 • Möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter även under helger. 
 • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas i isoleringsrum. 
 • Tillgång till intensivvård.
 • En organisation som säkrar tillgång till central venkateter inom ett dygn. 
 • Upparbetade rutiner för att frysa spermier från nydiagnostiserade patienter. 
 • Etablerad samverkan med infektionsspecialist, lungspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling. 
 • Möjlighet att säkra att patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter. 
 • Resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten. 
 • Hög andel sjuksköterskor med > 1 års erfarenhet av cytostatikabehandling (> 50 %). 
 • Tillgång till rehabiliteringsteam. 
 • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog. 
 • Resurser för att kunna inkludera patienter i kliniska prövningar och patientnära vårdforskning.