Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

20.1

Kvalitetsindikatorer fastställda i samråd med Svensk Förening för Hematologi (SFH) januari 2016

 • Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos. Målvärden: > 70 % resp. > 95 %. (Täckningsgrad via Cancerregistret).
 • Andel patienter med symptomatiskt myelom för vilka det genomförts R-ISS-stadieindelning inför behandling, Målvärde: 100 %.
 • Andel patienter med symtomatiskt myelom där man genomfört FISH-analys inför behandling. Målvärde > 80 %.
 • Andel patienter < 66 år som fått högdosbehandling med ASCT. Målvärde > 80 %.
 • Andel patienter med symtomatiskt myelom som uppnått minst VGPR efter primärbehandling. Målvärde < 66 år > 70 %, > 66 år > 50 %.
 • Relativ 3-årsöverlevnad hos patienter med symptomatisk myelom. Målvärde < 66 år > 90 %, 66 år-75 år 80 %, > 75 år > 70 %.
 • Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter med symtomatiskt myelom, < 66 år vid diagnos. Målvärde: 80 %.
20.2

Andra kvalitetsindikatorer

 • Andel patienter med diagnosbesked och behandlingsplan inom 15 dagar efter remissutfärdande. Målvärde: 80 %
 • Andel patienter med tid högst 5 dagar från diagnos till behandlingsstart på symptomatiska myelom. Målvärde: 80 % 
 • Andel patienter med symtomatiskt myelom som behandlats inom ramen för en klinisk studie. Målvärde 10 %
 • Andel patienter med prov taget vid diagnos till Nationell biobank. Målvärde 50 %.