Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppens sammansättning

22.5

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum väst.

22.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Markus Hansson till vårdprogramgruppens ordförande.

Version 3.1 har inte skickats ut på remissrunda då det inte föreligger några ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar. Är uppdaterat enligt NT-rådets rekommendation.

22.2

Adjungerade medlemmar

Ingemar Turesson, överläkare, docent. Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Dorota Knut, överläkare. NU-sjukvården, Uddevalla.

Jacob Crafoord, överläkare. Örebro Universitetssjukhus, Örebro.

Sara Rosengren, överläkare. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Maria Strandberg, överläkare. Sundsvalls sjukhus.

Antonio Izarra, överläkare. Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Magnus Tengvar, överläkare, Röntgen/MRT, Karolinska Universitetssjukhuset

Jan Bohlin, överläkare, Röntgen/datortomografi, Karolinska Universitetssjukhuset

Språkkonsulter
Ulrika Berg Roos, Karolin Olsson.

22.1

Vårdprogramgruppen

Ordförande:
Markus Hansson, överläkare, professor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Region Syd:
Konstantinos Lemonakis, överläkare. Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Region Väst:
Cecilie Hveding, överläkare, med. dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Region Öst:
Ronald Svensson, överläkare. Universitetssjukhuset i Linköping.

Region Stockholm-Gotland:
Johan Lund överläkare, docent. Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Region Mellansverige:
Kristina Carlson, överläkare, docent. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Region Norr:
Birgitta Lauri, överläkare. Sunderbyns sjukhus, Luleå.

Omvårdnadsrepresentant:
Malin Lagesson, sjuksköterska, Helsingborgs lasarett och Cecilia Dahl Hammarstedt, sjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientrepresentant från Blodcancerförbundet:
Curt Jeppsson, Höör

22.3.

Stödteam RCC Väst

Malin Samuelsson, utvecklingsledare
Anna Genell, statistiker
Lena Nilsson, administrativ koordinator