Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppens sammansättning

22.1

Vårdprogramgruppen

Ordförande: Markus Hansson, överläkare, docent. Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Region Syd: Markus Hansson, överläkare, docent. Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Region Väst: Cecilie Blimark, överläkare, med. dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Region Öst: Ronald Svensson, överläkare. Universitetssjukhuset i Linköping.

Region Stockholm-Gotland: Hareth Nahi, överläkare, docent. Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Region Uppsala-Örebro: Kristina Carlson, överläkare, docent. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Region Norr:  Birgitta Lauri, överläkare. Sunderbyns sjukhus, Luleå.

Omvårdnadsrepresentant: Vakant.

Patientrepresentant från Blodcancerförbundet: Vakant.

22.2

Adjungerade medlemmar

Ingemar Turesson, överläkare, docent. Malmö.

Maria Strandberg, överläkare. Sundsvalls sjukhus.

Antonio Izarra, överläkare. Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Magnus Tengvar, överläkare, Röntgen/MRT, Karolinska Universitetssjukhuset

Jan Bohlin, överläkare, Röntgen/datortomografi, Karolinska Universitetssjukhuset

Språkkonsulter Ulrika Berg Roos, Karolin Olsson.

RCC Väst är stödjande RCC, genom Johan Bengtsson och Malin Samuelsson, som hjälpt till med organisation av möten och annan formalia.

Statistiker Anna Genell, RCC Väst.

Administrativ koordinator Lena Nilsson, RCC Väst, som hjälpt till med statistik och kvalitetsregister.

22.3

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Markus Hansson till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till profession och patientföreningar.

Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.

 • Distriktssköterskeföreningen i Sverige
 • Celgene
 • Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC)
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Takeda Pharma AB
 • PNR (Patient- och Närståenderådet) RCC Väst
 • Nationella arbetsgruppen Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan
 • Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi
 • Amgen
 • Janssen-Cilag AB
 • Sjuksköterskor inom cancervård och Svensk sjuksköterskeförening
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Styrelsen för Svensk förening för sexologi
 • SWEDPOS (Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering)
 • Sveriges Tandhygienistförening STHF
 • Cancerfonden
 • Svensk Kuratorsförening
 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
 • Region Uppsala Örebro (Dalarna, Uppsala)
 • Region Halland
 • Region Skåne
 • Region Östergötland
 • RCC Norr
 • Medicinsk rådgivare enhet primärvård, VGR
 • Blodcancerförbundet
 • Anhörigas Riksförbund
22.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum väst.