Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppens sammansättning

23.1

Vårdprogramgruppen

Ordförande:

Markus Hansson, överläkare, professor. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Region Syd:

Konstantinos Lemonakis, överläkare. Skånes universitetssjukhus, Lund.

Region Väst:

Cecilie Hveding, överläkare, med. dr. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Region Öst:

Ronald Svensson, överläkare. Universitetssjukhuset i Linköping.

Region Stockholm/Gotland:

Johan Lund överläkare, docent. Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Region Mellansverige:

Kristina Carlson, överläkare, docent. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Region Norr:
Birgitta Lauri, överläkare. Sunderbyns sjukhus, Luleå.

Omvårdnadsrepresentant:

Malin Lagesson, sjuksköterska, Helsingborgs lasarett

Cecilia de Carvalho, specialistsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Lund

Patientrepresentant från Blodcancerförbundet:

Curt Jeppsson, Höör

23.2

Adjungerade medlemmar

Ingemar Turesson, överläkare, docent. Skånes universitetssjukhus, Malmö

Dorota Knut, överläkare. NU-sjukvården, Uddevalla

Jacob Crafoord, överläkare. Örebro universitetssjukhus, Örebro

Sara Rosengren, överläkare. Akademiska sjukhuset, Uppsala

Love Tätting, överläkare. Universitetssjukhuset i Linköping.

Antonio Izarra, överläkare. Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Magnus Tengvar, överläkare, Röntgen/MRT, Karolinska universitetssjukhuset

Jan Bohlin, överläkare, Röntgen/datortomografi, Karolinska universitetssjukhuset

23.3

Stödteam RCC Väst

Malin Samuelsson, utvecklingsledare och nationell vårdprogramhandläggare

Anna Genell, statistiker

Chenyang Zhang, statistiker

Lena Nilsson, administrativ koordinator

23.3.1

Språkkonsult

Anki Mattson

23.3.2

Referenshanterare

Malin Nyqvist Persson, RCC Syd

23.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, som har utsett Markus Hansson till vårdprogramgruppens ordförande.

Version 3.2 har inte skickats ut på remissrunda då det inte föreligger några ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar och följer NT-rådets rekommendationer.

23.5

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum väst.