Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Mål med vårdprogrammet

Det övergripande målet med vårdprogrammet är god palliativ vård av barn med livshotande sjukdom eller tillstånd.

Delmål:

Vårdprogrammet ska

  • vara ett stöd så att vårdprofessionen kan bedriva god palliativ vård oavsett det sjuka barnets diagnos, ålder och geografiska bostadsort
  • vara ett underlag för arbetet med att planera och skapa rutiner för de verksamheter som vårdar barn med behov av palliativ vård
  • öka kunskapen om palliativ vård av barn
  • bidra till att den palliativa vården bedrivs utifrån barnets bästa
  • bidra till att barn tidigt får tillgång till palliativ vård
  • bidra till ökad samverkan mellan olika verksamheter.
Nästa kapitel
4 Bakgrund